top of page

NO.

391

ข้ารักพระองค์

1. ความงดงามตระการแห่งราศี
คว้าหัวใจข้าไป อยู่ตรงนั้น
ฤทธานุภาพที่มีอยู่เกินใคร
ทำให้ข้าล้มทรุดลงต่อหน้าพระพักตร์

**ขอมอบทั้งวิญญาณนมัสการ
อยู่หน้าบัลลังก์
ทั้งชีวิตที่มี นมัสการ ถวายดวงใจ
ข้าขออยู่ กับพระองค์ตลอดไป
ข้า รักพระองค์

bottom of page