top of page

NO.

490

มีสิ่งไหน

1. เมื่อชีวิตของฉันไม่มีอะไรแล้ว
เมื่อชีวิตของฉันเสียทุกอย่างไป
และเมื่อฉันไม่เห็นอะไรอยู่ตรงนั้น
ใจก็แทบหมดหวังฉันใกล้จะพังทลาย

2. เมื่อไม่เหลือไม่เห็นสักคนที่บอกรัก
ไม่มีใครไยดีและคอยห่วงใย
ฉันถึงได้รับรู้ฉันมีมากแค่ไหน
ที่ฉันมีวันนี้ฉันมีมากพอแล้ว

**มีสิ่งไหนมีค่ากว่าการที่มีชีวิต
มีสิ่งไหนมีค่ากว่าการที่ยังหายใจ
มีสิ่งไหนมีค่ากว่านี้ที่พระเยซูตายเพื่อไถ่เรา
ไม่มีแล้วไม่มีสิ่งไหนมีค่ากว่าพระองค์

3. เมื่อชีวิตของฉันได้มีพระองค์แล้ว
ฉันก็รู้เรื่องไหนที่ควรใส่ใจ
เมื่อดวงตาของฉันไม่มีอะไรขวาง
แค่ฉันมองออกไปพระองค์อยู่ตรงนั้น

bottom of page