top of page

NO.

578

เยรูซาเล็มใหม่

1.ในใจข้ารอคอยจะได้เห็นการเสด็จมา
ข้าเชื่อคำสัญญาใจมั่นคงไม่เคยหวั่นไหว
ข้าเฝ้ารอพระองค์กลับมา กลับมารับข้า

2.เมื่อข้าได้เข้าไปจะได้เห็นตามพระสัญญา
พระเยซูของข้าทรงจัดเตรียมแผ่นดินใหม่ไว้
เสียงผู้คนร้องเพลงถวาย
พระราชาประทับบนบัลลังก์

***พระพักตร์ของพระองค์
ส่องแสงงดงามตระการตา
ภูเขาทะเลฟ้าสั่นไหว
มีผู้คนมากมายในเมืองเยรูซาเล็มใหม่
ร่วมร้องเพลงดีใจเปล่งเสียง ไชโย...(เฮ้)

bottom of page