NO.

390

แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ (full) (มีในชีทเดิม)

1. ข้า ขอโมทนา
พระเมตตา ทรงประทานให้ข้า
แม้ ข้าไม่สมควร แต่พระองค์
ประทานความรักมั่นคง

2. เสียงสรรเสริญ ของฑูตสวรรค์มากมาย
ไม่อาจบรรยาย เสียงในใจข้า
มอบแด่พระองค์ ด้วยรักและโมทนา
ตลอดชั่วนิรันดร

** แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ
แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ
แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ
สรรเสริญพระบารมี
โดยโลหิตไถ่ชีวิต ข้า
โดยฤทธาชุบชีวิต ข้า
แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ
สรรเสริญพระบารมี

*** ข้า ขอถวายเกียรติ
ด้วยชีวิต และให้เป็นสิ่งที่ทรงพอพระทัย
ให้ข้าสรรเสริญ สรรเสริญ
ด้วยพระองค์ทรงวายพระชนม์เพื่อข้า