ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าพำนักที่สำนักกลางนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

  • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2022

  • สัมภาษณ์ทางออนไลน์ 4 - 8 เมษายน 2022

  • ประกาศผู้มีสิทธิเข้าพัก 11 เมษายน 2022

กรุณากรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานและส่งมาที่

ที่อยู่: สำนักกลางนักเรียนคริสเตียน (ใบสมัครหอพัก) 328/1 ถ.พญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร 02-2144150-1

สอบถามเพิ่มเติม: 02-2144150-1

Line@: @sccstudent