top of page

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าพำนักที่สำนักกลางนักเรียน

กรุณากรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานและส่งมาที่

ที่อยู่: สำนักกลางนักเรียนคริสเตียน (ใบสมัครหอพัก) 328/1 ถ.พญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร 02-2144150-1

สอบถามเพิ่มเติม: 02-2144150-1

Line@: @sccstudent

bottom of page