top of page

NO.

281

ขอถวายพระสิริ

KEY

G#              D#

1. ขอถวายพระสิริ

             C#             G#

แด่พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์

  Fm          Cm        Bbm      D#

ผู้สมควรแก่การสรรเสริญ

G#        D#

  ขอโมทนาพระคุณ

            C#                  G#

แด่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด

        Fm       D# G#

เราพร้อมใจนมัสการ


               Fm      Cm  

**แด่พระเจ้าผู้ทรงพระสิริ

            C#        G#

เต็มไปด้วยสง่าราศี

            Fm            Cm  

แด่พระเจ้าด้วยเพลงสดุดี

                 F#               D#

เพลงสรรเสริญยกชูพระนาม

           Fm       Cm  

แด่พระเจ้าเราชื่นชมยินดี

                C#               G#

เพราะพระองค์ประทานชีวี

             Bbm           D#

เราเปรมปรีดิ์ในพระสิริ

                       G#    Fm  

องค์ผู้ทรงพระชนม์

              Bbm         D#

เราเปรมปรีดิ์ในพระสิริ

                G#

ตลอดนิจนิรันดร์


E                        F#            D#

***ขอพระเกียรติ พระสิริ และคำสรรเสริญ

E              F#             G#

   จงมีแด่พระเจ้านิจนิรันดร์ (X2)

-4
bottom of page