NO.

281

ขอถวายพระสิริ

KEY

G#          D#

1. ขอถวายพระสิริ

           C#               G#

แด่พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์

  Fm        Cm      Bbm    D#

ผู้สมควรแก่การสรรเสริญ

G#         D#

ขอโมทนาพระคุณ

          C#                 G#

แด่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด

       Fm     D#   G#

เราพร้อมใจนมัสการ

             Fm       Cm

**แด่พระเจ้าผู้ทรงพระสิริ

          C#          G#

เต็มไปด้วยสง่าราศี

         Fm            Cm

แด่พระเจ้าด้วยเพลงสดุดี

              F#             D#

เพลงสรรเสริญยกชูพระนาม

          Fm        Cm

แด่พระเจ้าเราชื่นชมยินดี

               C#              G#

เพราะพระองค์ประทานชีวี

            Bbm        D#

เราเปรมปรีดิ์ในพระสิริ

                     G#    Fm

องค์ผู้ทรงพระชนม์

           Bbm          D#

เราเปรมปรีดิ์ในพระสิริ

                G#

ตลอดนิจนิรันดร์


E                   F#          D#

**ขอพระเกียรติ พระสิริ และคำสรรเสริญ

E          F#           G#

   จงมีแด่พระเจ้านิจนิรันดร์ (X2)

-4