top of page

NO.

339

ทรงทำเพื่อเรา

KEY

C   

1. พระผู้ช่วย พระผู้ไถ่

C  

ทรงนำข้า ออกจากโคลน ผงคลี

C  

ทรงยิ่งใหญ่ ชั่วนิรันดร์

C  

ข้าจะไม่เป็นอย่างเดิม

               Am                     F  

ทรงอยู่ใกล้ข้า พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์

                    C                             G  

มายังโลกเพื่อเรา พระบุตร ของพระเจ้า


           C                  G  

** ทรงเป็น และ ยอมตาย

    Am                  G  

ทรงฟื้นพระชนม์ขึ้นมา

      C               G  

เพื่อทุกคนที่วางใจ

       Am         G  

จะได้รับชีวิตนิรันดร์

         F    G          C  

ฮาเลลูยา   ทรงทำเพื่อเรา

-4
bottom of page