top of page

NO.

583

ร้องถึงรักยิ่งใหญ่

KEY

Intro: C  / G  / Am  / G  / F  

    C                           G  

1. ทั้งชีวิตที่มีของข้า จะสาธุการพระนาม

     Am            G      F  

และมีชีวิต อยู่เพื่อนมัสการ

     C  

ทรงนำข้าพ้น จากความมืดมน

       G  

เต็มล้นด้วยพระสิริ

   F               G         Am  

ชั่วชีวิตข้า จะร้องถึงรักยิ่งใหญ่

    F               G         C  

ชั่วชีวิตข้า จะร้องถึงรักยิ่งใหญ่

                C  

2. อยากเห็นพระองค์ได้รับพระเกียรติ

     G  

ทั่วโลกยกชูพระนาม

        Am                   G           F  

อยากเห็นทุกคน ทุกชนชาติก้มกราบลง

         C  

พระองค์ผู้เดียว พระเยซูคริสต์

  G  

ผู้ฟื้นใจที่ปวดร้าว

     F                       G       Am  

ให้พบความรัก และสันติสุขนิรันดร์

     F                     G         C  

ให้พบความรัก และสันติสุขนิรันดร์


    F            C           Dm                Am  

**บริสุทธิ์    บริสุทธิ์    พระองค์    บริสุทธิ์

F               C            Dm        G     F   C  

บริสุทธิ์     บริสุทธิ์    พระองค์    บริสุทธิ์

F              C            Dm                  Am  

บริสุทธิ์     บริสุทธิ์    พระองค์     บริสุทธิ์

F               C           Dm        G     F   C  

บริสุทธิ์     บริสุทธิ์    พระองค์    บริสุทธิ์


                   F  

***และเมื่อเสียงแตรก้องดัง

    C  

ทั่วฟ้าสวรรค์นั้นรู้ว่า

         Dm                  Am  

เป็นวาระ สุดท้ายใกล้เข้ามา

           F          C  

ให้เจ้าสาวได้ เตรียมตัวเธอ

Dm                         G  

ได้ยินเสียงทูตสวรรค์ร้อง

-4
bottom of page