top of page

NO.

105

เติมให้เต็มล้น

KEY

D#                                    G#

1. เราเข้ามาพักสงบในการทรงสถิต

D#                                 G#

เราเข้ามารับกำลังใหม่ใน พระสิริ

          Fm                 Bb

ให้เราได้หยุดพักหายเหนื่อย

            Gm             Cm  

ในความรักของพระบิดา

          Fm  

ขอพระพรได้เทลงมา

             Bb

พระวิญญาณสวมทับอีกครา


                   D#

***เติมให้เต็มล้น

              Cm  

เติมให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณ

             G#

จุ่มในแม่น้ำแห่งการเยียวยา

          Fm                  Bb

ทรงรักษาตามพระสัญญา

               D#

เติมให้เต็มล้น

               Cm  

เติมให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณ

            G#

จุ่มในแม่น้ำแห่งพระเมตตา

         Fm           Bb

ทรงนำพาทุกวันเวลา

               D#

อยู่ในการทรงสถิต

                 G#               D#

*เติมให้เต็มล้น เติมให้เต็มล้น

-4
bottom of page