NO.

105

เติมให้เต็มล้น

KEY

D#                                 G#

1. เราเข้ามาพักสงบในการทรงสถิต

D#                               G#

เราเข้ามารับกำลังใหม่ใน พระสิริ

        Fm                  Bb

ให้เราได้หยุดพักหายเหนื่อย

          Gm           Cm

ในความรักของพระบิดา

          Fm

ขอพระพรได้เทลงมา

           Bb

พระวิญญาณสวมทับอีกครา


                   D#

***เติมให้เต็มล้น

              Cm

เติมให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณ

           G#

จุ่มในแม่น้ำแห่งการเยียวยา

          Fm             Bb

ทรงรักษาตามพระสัญญา

              D#

เติมให้เต็มล้น

             Cm

เติมให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณ

           G#

จุ่มในแม่น้ำแห่งพระเมตตา

      Fm              Bb

ทรงนำพาทุกวันเวลา

            D#

อยู่ในการทรงสถิต

               G#                 D#

*เติมให้เต็มล้น เติมให้เต็มล้น

-4