top of page

NO.

260

เยโฮวาห์ นามยิ่งใหญ่

KEY

            Bb             Dm  

1. เยโฮวาห์ นามยิ่งใหญ่

              D#                   F  

ตรัสอย่างไร ก็เป็นไป ทุกถ้อยคำ

            Bb        Dm  

ทรงเป็นอยู่ ใจชุ่มฉ่ำ

              D#                      F  

ประเสริฐล้ำ นามเราเป็น ซึ่งเราเป็น

             Gm             Dm   D#        Bb

เมื่อใจได้รู้ จึงก้มกราบลง นมัสการบูชา

               Gm                  Dm  

ยกย่องทั่วฟ้า ร่วมกันสรรเสริญ

       D#                   F  

แซ่ซ้องประกาศพระนาม


            Bb                     Dm  

**เยโฮวาห์ยิเรห์พระผู้จัดเตรียม

        Gm                        Dm  

เยโฮวาห์รัฟฟา แพทย์ยิ่งใหญ่

         D#                  Dm         Gm  

เยโฮวาห์ซัดดาย ทรงฤทธิ์เกรียงไกร

      Cm             F  

เราถวายคำสาธุการ

       Bb                         Dm  

เยโฮวาห์นิสสี ทรงเป็นธงชัย

       Gm                     Dm  

เยโฮวาห์เอลยอน ผู้สูงสุด

        D#                 Dm   Gm  

เยโฮวาห์ชาโลม องค์สันติสุข

      Cm   F        Bb

เรานมัสการ พระองค์

-4
bottom of page