top of page

NO.

584

เราคือองค์พระเจ้า พระบิดา

KEY

     G#                            Fm  

1: เราคือองค์พระเจ้าพระบิดา

C#                        D#      G#

เราเปี่ยมด้วยความรักและเมตตา

C#               D#      Cm               Fm  

เจ้าจงเข้ามาหาเรา เรียกเราว่าพระบิดา

Bbm                     D#

มอบชีวิตเจ้าไว้กับเรา


    G#                          Fm  

2: เรานำการรักษาและฟื้นใจ

C#                D#    G#

เราเป็นความหวังกำลังใจ

C#              D#  Cm           Fm  

เจ้าจงวางชีวิตลง เราให้เจ้ามั่นคง

C#                    D#      G#

ให้เราจำเริญขึ้นในพระคุณ


    Fm         Cm  

**เรารักเจ้า ลูกที่รักของเรา

C#               D#  G#

จงวางใจในเราเสมอ

Fm          Cm  

เรารักเจ้า ลูกที่รักของเรา

C#                D#

จงอยู่ในอ้อมแขนเรา

C#               D#

จงอยู่ในพระทัยเรา

C#              D#      G#

จงอยู่ในรักของเราเสมอไป

-4
bottom of page