top of page

NO.

234

โอ ข้ารักพระเยซู

KEY

    D#              Bb   Cm              Gm  

1. โอ ข้ารักพระเยซู พระนามข้าขอเชิดชู

G#              D#         Fm              Bb

ผู้ได้พลีชีวิตมลาย เพื่อข้าไม่ตายเป็นไท

D#                    Bb   Cm             Gm  

หากไม่มีองค์พระผู้ไถ่ ข้าจะอยู่แห่งหนใด

G#                   D#      Fm   Bb D#

จึงขอมอบชีวิตกายใจ รับใช้พระองค์


         D#                   Cm  

1. ข้าเห็นองค์พระคริสต์เจ้า

      Fm                   Bb

ถูกเขาโบยตีเหยียดหยาม

        D#                  Cm  

พระเศียรสวมด้วยมงกุฎหนาม

      Fm              Bb

เจ็บช้ำแต่ไม่คลายรัก


          D#                    Cm  

2. ข้าเห็นองค์พระคริสต์เจ้า

      Fm            Bb

ถูกเขาตรึงที่กางเขน

       D#                 Cm  

จากฟ้ามาเป็นเครื่องบูชา

Fm                         Bb

ตรัสว่าพระบิดาโปรดยกโทษ

-4
bottom of page