NO.

321

โอ ข้ารักพระเยซู

KEY

    D#              Bb

* โอ ข้ารักพระเยซู

Cm              Gm

พระนามข้าขอเชิดชู

G#              D#

ผู้ได้พลีชีวิตมลาย

     Fm               Bb

เพื่อข้าไม่ตายเป็นไท

D#                   Bb

หากไม่มีองค์พระผู้ไถ่

Cm           Gm

ข้าจะอยู่แห่งหนใด

G#                   D#

จึงขอมอบชีวิตกายใจ

    Fm Bb D#

รับใช้พระองค์


         D#                   Cm

1. ข้าเห็นองค์พระคริสต์เจ้า

      Fm                 Bb

ถูกเขาโบยตีเหยียดหยาม

        D#               Cm

พระเศียรสวมด้วยมงกุฎหนาม

      Fm            Bb

เจ็บช้ำแต่ไม่คลายรัก


          D#                  Cm

2. ข้าเห็นองค์พระคริสต์เจ้า

    Fm             Bb

ถูกเขาตรึงที่กางเขน

      D#                 Cm

จากฟ้ามาเป็นเครื่องบูชา

Fm                     Bb

ตรัสว่าพระบิดาโปรดยกโทษ

-4