top of page

NO.

417

กาลาเทีย 6:9

KEY

            D          A             Bm    A  

อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดี

G            A         F#m       B  

เพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจ

G         A                 F#m           B  

แล้วเราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควร

Em     A         G   A   D  

กาลาเทียบทที่ 6 ข้อที่ 9

+5
bottom of page