top of page

NO.

040

นำข้าใกล้พระองค์

KEY

D                      G  

1. นำข้าใกล้พระองค์

A                   D            A  

  อย่าปล่อยข้าไปห่าง

                       G            Bm  

ด้วยใจที่ยอมจำนนอีกครา

         A                      G  

เพราะทรงเรียกข้าเป็นเพื่อนพระองค์


D                        G  

2. ข้าปรารถนาพระองค์

A             D            A  

  ไม่มีใครเทียบได้

                       G                 Bm  

ไม่มีสิ่งไหนมาแทนพระองค์

        A                G  

ความรักสัมผัสในอ้อมพระหัตถ์

D                        G  

   โปรดนำข้ากลับมา

A                 D         A  

นำมาถึงพระองค์


   D     A         G  

*** ทรงเป็น ทุกสิ่ง

D    A       G          A  

  ทั้งสิ้น   ที่ข้า   นั้นต้องการ

D    A            G  

  ขอทรง โปรดนำ

A                       D  

  ให้รู้พระองค์อยู่ใกล้

+5
bottom of page