top of page

NO.

211

เรามาร้องเพลง

KEY

C                  G                 Am  

1. เรามาร้องเพลง มาครื้นเครง

                    F  

สรรเสริญพระเจ้า

            C           G           F  

ด้วยสุดจิต ด้วยสุดใจ สุดกำลัง

C            G            Am                F  

เรามาเต้นรำ มาร้องรำเป็นเพลงชื่นบาน

              C               G              F  

เพราะเรารัก เราขอบคุณ องค์พระเจ้า


C                        G  

**ให้พระคุณความรักเทลงมา

Am                     F  

  พระวิญญาณรักษาทุกดวงใจ

C                    G                        F  

  ให้พระพรหลั่งไหลท่ามกลางพวกเรา

+5
bottom of page