top of page

NO.

216

เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ

KEY

    G                            C  

1. เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ

G                          D  

เรามาเพื่อชื่นชมยินดี

G                           C  

เต้นรำถวายองค์พระผู้ไถ่

G                  C               G  

ร้องเพลงสรรเสริญแด่พระองค์


                   D                      C        G  

*เพราะพระเยโฮวาห์ เป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่

         D                     C          G  

องค์จอมราชาใหญ่ยิ่งเหนือพระใด

        D                        C         G  

องค์พระศิลาแห่งความรอด ของเรา

           Em        Em  

เราร้องเพลง  เต้นรำ

   Em            Em       C  

นมัสการ และชื่นชมยินดี

                               D  

ในความยิ่งใหญ่พระองค์


      Em       Bm          Am       D  

***ที่ลึกของแผ่นดิน อยู่ในพระหัตถ์

    Em    Bm          C        D  

ที่สูงของภูเขา เป็นของพระองค์

+5
bottom of page