top of page

NO.

408

เวลาของพระองค์

KEY

    G                       Bm        Bbm  

1. นมัสการพระเจ้าของข้า

Am       D                G      D  

นี่คือเวลาของพระองค์

G                                   Bm     Em  

ข้าอยากสรรเสริญด้วยหัวใจซื่อตรง

Am              D          G      D  

โปรดทรงชำระให้สะอาด


     G                     Bm      Bbm  

2. นมัสการด้วยใจถ่อมลง

Am               D                G       D  

พระองค์อยู่เหนือทุกเส้นทาง

G                         Bm       Em  

เรื่องราวภาระทุกๆสิ่งข้าทิ้งวาง

Am                  D               G  

ทรงเป็นความหวังและคำตอบ


       C                   G  

***นมัสการด้วยทั้งชีวิต

Am             D                    G  

ด้วยจิตวิญญาณและความจริง

C                         Bm           Em  

ใจข้าร่ำร้องหาพระองค์เพื่อพักพิง

(นมัสการด้วยหัวใจที่แท้จริง)

Am       D               G  

ทุกสิ่งถวายแด่พระองค์

(มอบให้พระองค์เพียงผู้เดียว)

+5
bottom of page