top of page

NO.

447

คำตอบชีวิต

KEY

    C#    Fm            D#m  

1. สิ่งที่เธอได้เคยพบเจอ

C#  Fm         D#m  

กับเวลาที่เธอเสียไป

     Bbm                    C#               D#

ไม่มีอะไรทีเธอพอใจ สิ่งที่เธอต้องการ

F#               Fm            D#m   G#

มีแต่เพียงคําถามที่ไม่เข้าใจ


C#           Fm      D#m  

2. อยากให้เธอมีวันที่ดี

C#    Fm              D#m  

ให้วันนี้เป็นวันของเธอ

Bbm                               C#              D#

สิ่งที่เธอได้เคยสงสัย คําถามที่มีมากมาย

F#                  Fm  

อยากให้เธอได้พบคําตอบ

     D#m              G#

ให้เธอได้เป็นสุขใจ


                 C# Fm             D#m      Fm  

***คําตอบชีวิต คือทางของพระเยซู

F#              G#            Fm   Bbm  

พระองค์ผู้เดียวให้ชีวิตใหม่

D#m                         Fm  

เป็นทางที่มีความหวัง พระองค์จะเป็นกําลัง

D#m                             G#

เป็นแรงพลังให้เธอก้าวไป

             C# Fm               D#m      Fm  

คําตอบชีวิต   คือทางของพระเยซู

F#             G#           Fm   Bbm  

พระองค์ผู้เดียวให้ชีวิตใหม่

D#m  

เพียงเธอได้เปิดดวงใจ

Fm  

เพียงเธอได้เริ1มต้นใหม่

D#m                                         G#

ความรักความหวังและความสุขใจ

                  F#

จะเป็นของเธอ

+6
bottom of page