top of page

NO.

464

พระเยซูอยู่ข้างเรา

KEY

C#            Cm    Bbm  

หลายครั้งที่เราไม่เข้าใจ

C#           C         Fm     D#m  -G#

หวังแล้วไม่เป็นดังตั้งใจ

C#    G#     Bbm                     G#

สิ่งที่เคยฝันแล้วมาพลันเปลี่ยนไป

          Gm     C    F  

ที่เคยหมายในใจไม่เป็น

C#                Cm    Bbm  

หลายครั้งเฝ้ารอและอดทน

C#                     C            Fm    D#m  -G#

หลายครั้งเหมือนโดนทอดทิ้งไป

C#          G# Bbm              G#

แต่ไม่เคยท้อ แม้ต้องรอเท่าใด

        Bbm  

มีจิตใจที่ยังกล้าแกร่ง

                C#m             F#

เปี่ยมด้วยหวังกำลังแข็งแรง


                     B      D#m     G#m   F#

**เพราะองค์พระเยซูอยู่ข้างเรา

C#m                         E            F#

แม้ไม่เป็นไปอย่างที่หวังและตั้งใจ

               B     D#m        G#m   F#

และองค์พระเยซูจะช่วยนำ

C#m               E   C#m   F#       B  

พระองค์ประทานสิ่งที่ดีเกินเข้าใจ

+6
bottom of page