top of page

NO.

411

หยุด

KEY

     G#              D#          Fm  

1. ข้าจะวางทุกสิ่งต่อหน้าพระบาท

  D#m       G#       C#            D#

ถวายทุกสิ่งเพื่อนมัสการ

             G#      C#   D#

พระเจ้าของข้า

G#                     D#    Fm  

ความกังวลเรื่องราวที่มีทุกอย่าง

     D#m    G#           C#               D#

ข้าขอวางลงมอบอยู่ในพระหัตถ์

             G#

ฝากกับพระองค์


               C#  D#            Cm  

***ในเวลานี้   ข้าจะหยุดและฟัง

Fm             Bbm  

โปรดทรงนำทุกอย่าง

          D#             G#

ขอให้ข้าเป็นที่พอพระทัย

                     C# D#         Cm      Fm  

โปรดนำความคิด ให้ชีวิตข้ามีความหมาย

Bbm              D#                     G#

ให้หัวใจข้าเหมือนพระทัยพระองค์

(หัวใจข้าเป็นของพระองค์ผู้เดียว)


Midtro: G#/ D#/ C#/ D#

     G#                 D#              Fm  

2. ข้ารอคอยพระองค์โปรดทรงสัมผัส

    D#m    G#         C#     D#

ข้ารักวันคืนที่อยู่ในพระหัตถ์

              G#        C#   D#

พระเจ้าของข้า

G#                 D#         Fm  

โปรดยกทิ้งทุกสิ่งที่บนสองบ่า

    D#m   G#       C#               D#

ให้หัวใจข้ามีแต่เพียงพระองค์

             G#

พระองค์ผู้เดียว

+6
bottom of page