top of page

NO.

105

เติมให้เต็มล้น

KEY

C#                                    F#

1. เราเข้ามาพักสงบในการทรงสถิต

C#                                 F#

เราเข้ามารับกำลังใหม่ใน พระสิริ

          D#m                 G#

ให้เราได้หยุดพักหายเหนื่อย

            Fm             Bbm  

ในความรักของพระบิดา

          D#m  

ขอพระพรได้เทลงมา

             G#

พระวิญญาณสวมทับอีกครา


                   C#

***เติมให้เต็มล้น

              Bbm  

เติมให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณ

             F#

จุ่มในแม่น้ำแห่งการเยียวยา

          D#m                  G#

ทรงรักษาตามพระสัญญา

               C#

เติมให้เต็มล้น

               Bbm  

เติมให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณ

            F#

จุ่มในแม่น้ำแห่งพระเมตตา

         D#m           G#

ทรงนำพาทุกวันเวลา

               C#

อยู่ในการทรงสถิต

                 F#               C#

*เติมให้เต็มล้น เติมให้เต็มล้น

+6
bottom of page