top of page

NO.

273

เมื่อทรงสัมผัสฉัน

KEY

                          G#   Cm   Fm  

1. เมื่อทรงสัมผัสฉัน หัวใจฉันร้อนผ่าว

                 Bbm  

เมื่อทรงสัมผัสฉัน

                            D#

เต็มล้นด้วยความกล้าหาญ

                     G#    Cm    Fm  

เมื่อทรงสัมผัสฉัน ชีวิตไม่เหมือนเก่า

                       Bbm  

ฉันต้องการจะกล่าว

       D#                  G#   G#7

เรื่องราวความจริงในใจ


                       C#

***โปรดเจิมใจฉัน

     D#                     G#         Fm  

ให้ร้อนด้วยองค์พระวิญญาณ

                 Bbm     D#            G#

โปรดเจิมใจฉัน ทุกวันเมื่อนมัสการ

              C#     D#            Cm       Fm  

ให้เป็นใจรักเร่าร้อน จะประกาศพระนาม

            Bbm            D#         G#

พระวิญญาณโปรดเจิมดวงใจให้เต็ม

+6
bottom of page