top of page

NO.

260

เยโฮวาห์ นามยิ่งใหญ่

KEY

            G#             Cm  

1. เยโฮวาห์ นามยิ่งใหญ่

              C#                   D#

ตรัสอย่างไร ก็เป็นไป ทุกถ้อยคำ

            G#        Cm  

ทรงเป็นอยู่ ใจชุ่มฉ่ำ

              C#                      D#

ประเสริฐล้ำ นามเราเป็น ซึ่งเราเป็น

             Fm             Cm   C#        G#

เมื่อใจได้รู้ จึงก้มกราบลง นมัสการบูชา

               Fm                  Cm  

ยกย่องทั่วฟ้า ร่วมกันสรรเสริญ

       C#                   D#

แซ่ซ้องประกาศพระนาม


            G#                     Cm  

**เยโฮวาห์ยิเรห์พระผู้จัดเตรียม

        Fm                        Cm  

เยโฮวาห์รัฟฟา แพทย์ยิ่งใหญ่

         C#                  Cm         Fm  

เยโฮวาห์ซัดดาย ทรงฤทธิ์เกรียงไกร

      Bbm             D#

เราถวายคำสาธุการ

       G#                         Cm  

เยโฮวาห์นิสสี ทรงเป็นธงชัย

       Fm                     Cm  

เยโฮวาห์เอลยอน ผู้สูงสุด

        C#                 Cm   Fm  

เยโฮวาห์ชาโลม องค์สันติสุข

      Bbm   D#      G#

เรานมัสการ พระองค์

+6
bottom of page