top of page

NO.

205

เราร้องต่อพระองค์

KEY

Bb                               Bb

1. แผ่นดินแห่งนี้ต้องการพระองค์

Gm                               F  

ต้องการพระองค์ข้ามารินน้ำเติมเต็ม

       D#              Dm  

แก่ผู้หิวกระหายที่ใจสลาย

    Cm                      F  

เราร้องเรียกนามพระองค์


Bb                                Bb

2. คุกเข่าอ้อนวอนร้องขอพระองค์

Gm                                    F  

เราอยากจะเห็นพระองค์ทรงกู้ดินแดนนี้

D#                 Dm  

ขึ้นอีกคราด้วยพระเมตตา

    Cm                      F  

เราร้องเรียกนามพระองค์


         Bb           Bb       Gm  

**เราร้องต่อพระองค์ เราร้องต่อพระองค์

       D#                    F  

เราร้องเรียกนามพระเจ้า

      D#               F                Bb

ให้พระองค์เสด็จมา รักษาแผ่นดินนี้

+6
bottom of page