NO.

47

โปรดทรงอวยพรประเทศไทย

KEY

    C#          G#             F#

1. นี่เป็นคำอธิษฐานของเราทุกคน

C#           G#            F#

นี่เป็นคำอ้อนวอนจากหัวใจ

          G#                F#

ให้พระวิญญาณเทเข้ามา

     G#             F#

เปิดตาใจเราทุกคน

          G#             F#           C#

ให้อัศจรรย์ของพระองค์เกิดในพวกเรา


                   F#              C#

*โปรดทรงอวยพรประเทศไทย

         D#m   G#       C# 

ให้คนไทยได้มีความหวัง

                 F#            C#

โปรดเปิดดวงตาและหัวใจ

         D#m             G#

ให้คนไทยเห็นความสว่าง

                  F#             C#

โปรดทรงอวยพรประเทศไทย

       D#m     G#      Bbm

ให้ไปถึงตามน้ำพระทัย

         F#                 G#              C#

ให้พระพรหลั่งไหลไปถึงคนไทยทุกคน

+6