top of page

NO.

548

ไม่ต่างกัน

KEY

Bm             A                   G  

บอกว่ารักกัน แต่ทำร้ายกัน

                  A           Bm  

ทำไมเราไม่คิดให้อภัย   อยากจะเข้าใจ

                    Em           Bm          A  

เราทะเลาะกันอยู่เพื่ออะไร

Bm                A                     G  

ไม่อยากพูดจา ไม่มองหน้ากัน

   D                  Em                   A  

มีชีวิตบนความโกรธจะจบลงเช่นไร

Bm           A                      G  

ถ้าเรารักกัน ต้องช่วยเหลือกัน

                A              Bm  

มันจะดีกว่านี้สักเท่าไร

        A                            Em        A  

แบ่งปันให้กันยอมเพื่อให้คนอื่นบ้างได้ไหม

Bm                A             G  

ต่างกันแล้วไง ถ้าเรารักกัน

                  F#m           Em  

เพราะความรักเหนือทุกอย่าง

                     A           G       A  

ยิ่งกว่าเหตุผลใด ความรักชนะจิตใจ


           D     A   Bm      A       Em  

*ไม่ต่างกัน ทุกๆคนมีคุณค่าเหมือนกัน

                 A  

เมื่อมองด้วยรัก

   D   A   Bm   A     G  

วันนี้เรามีชีวิตด้วยความรัก

                  E  

ไม่ใช่เพราะเงื่อนไข

G                  A                Bm  

พระเจ้าสร้างเราเพื่อให้รักกัน

+6
bottom of page