top of page

NO.

315

กางเขนคือชีวิต

KEY

     E           A             E           A  

1. ชีวิตข้า จะขอ มีเพียงพระองค์

E                    A       E           B  

ทรงประทาน ให้ข้า มีชีวิตใหม่

C#m  

พระโลหิตชำระภายใน

        A         G#m  

ความรักฟื้นฟูหัวใจ

F#m                                   B  

สำหรับข้า พระองค์ทรง เป็นทุกสิ่ง


    E                        A           E         A  

2. พระองค์เป็นความหวัง ที่ข้าพึ่งพิง

   E                      A               E        B  

เพราะพระองค์ทรงช่วยเยียวยาทุกสิ่ง

C#m  

จิตวิญญาณข้าขอจำนน

      A                G#m  

ต่อพระองค์เพียงผู้เดียว

F#m                            B         B7  

พระเยซู ทรงเป็น ทุกสิ่งของข้า


                     E                  B  

**กางเขนคือชีวิต ทุกลมหายใจ

                C#m            B  

ข้าเห็นชัยชนะของพระองค์

                   A                   G#m  

ผู้ทรงครอบครองทุกสิ่ง พระองค์

                           F#m  

ทรงกอปรกิจด้วยฤทธิ์

             B             E  

แสนอัศจรรย์ ชั่วชีวิตข้า

-3
bottom of page