top of page

NO.

372

คืนนั้นหน้าหนาว

KEY

 A                           A7            D  

1. คืนนั้นหน้าหนาวเงียบเหงาวังเวง

Bm                 E7      A  

ดวงดาราเปล่งแสงประกาย

A               A7     D  

งามงดหมดจดแสงสีแพรวพราย

Bm           E7               A      E7  

ฝูงแกะทั้งหลายพักผ่อนเนา

A                  A7                  D  

เสียงฑูตสวรรค์หวานแว่วแผ่วเบา

Bm                E7      A  

ทุกคนสร่างเซาฟังข่าวดี

A           A7          D  

เหล่าฑูตสวรรค์ร้องเพลงเปรมปรีด์

Bm      E7        A    E7  

ด้วยใจยินดีสดใส


     A              A7             D  

2. แสงอัศจรรย์ดุจดั่งกลางวัน

Bm               E7      A  

ส่องพลันสว่างงามวิไล

A   A7        D   

โอ รัศมีดาราตรึงใจ

Bm         E7         A    E7  

ส่องไปทั่วทั้งฑิฆัมพร

A                A7               D  

เหล่าฑูตสวรรค์ส่งข่าวสะท้อน

Bm                  E7       A  

ผ่านอัมพรเสียงก้องถึงเรา

A           A7             D  

ว่าองค์กษัตริย์บังเกิดเพริศเพรา

Bm         E7      A  

บาปเราก็พลันสลาย


      A                 A7          D  

3. เสียงฑูตสวรรค์ซ้องสาธุการ

Bm           E7    A  

รังสีโอฬารพรรณราย

 A       A7         D  

จงมีแด่องค์พระเจ้าเพริศพราย

Bm      E7          A      E7  

สุขสันติฉายทั่วโลกา

A                       A7              D  

เราร้องเพลงตอบชอบชื่นวิญญาณ

Bm                  E7    A  

ด้วยเปรมปรีดาดวงใจเรา

A                A7     D  

ความทุกข์ระทมก็พลันบรรเทา

Bm               E7    A  

เพลงของเราก้องวิมาน

-3
bottom of page