top of page

NO.

269

จงร้องเพลงสรรเสริญถวายพระเจ้า

KEY

        D                           G  

1.จงร้องเพลงสรรเสริญถวายพระเจ้า

     D                              A  

จงร้องเพลงสรรเสริญพระองค์

     D                          G  

จงร้องเพลงสรรเสริญถวายแด่จอมราชา

     D             A      D  

จงร้องด้วยสิ้นสุดหัวใจ

    G                         Bm  

*เพราะพระองค์เป็นราชาเหนือแผ่นดิน

   Em                            A  

จงร้องเพลงสรรเสริญพระองค์

  G                               Bm  

เพราะทรงครอบครองชนชาติทั้งหลาย

       E                       A  

และทรงประทับบนบัลลังก์ศักดิ์สิทธิ์

-3
bottom of page