top of page

NO.

337

ฉันเชื่อสิ่งนี้

KEY

E                          G#m  

1. พระบิดา องค์นิรันดร

                 F#     E  

องค์พระผู้สร้างทุกสิ่ง

             F#

ทรงฤทธิ์เดชา

E                             G#m  

โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

                  F#           E  

ประสูติพระคริสต์พระบุตร

                   F#

พระเยซู พระผู้ช่วย


B  

* ฉันเชื่อใน พระเจ้าพระบิดา

E  

  ฉันเชื่อใน องค์พระเยซู

G#m  

  ฉันเชื่อใน พระวิญญาณบริสุทธิ์

E  

  ทรงเป็นองค์ตรีเอกา

B  

  ฉันเชื่อใน การฟื้นคืนพระชนม์

E  

  ซึ่งเราจะเป็นเช่นนั้น

G#m                           E     F#  B  

  ฉันเชื่อวางใจ ในพระนามพระเยซู


              E    G#m      F#

***ฉันเชื่อใน       พระองค์

          E        G#m       F#

ฉันเชื่อใน  การฟื้นพระชนม์

          E       G#m    F#        B  

ฉันเชื่อใน พระเยซู  องค์พระเจ้า


E                               G#m  

2. องค์ผู้ปกป้อง พิทักษ์ข้า

                F#      E  

ถูกตรึงจนชีพวางวาย

                 F#

อภัยทุกสิ่งเพื่อเรา

E                         G#m  

เสด็จลงไปในความมืด

            F#      E  

ฟื้นคืนชีวิตขึ้นใหม่

                        F#

ประทับเบื้องสูงนิรันดร์


B  

**ฉันเชื่อในชีวิตนิจนิรันดร์

E  

  พระเยซูผู้ประสูติบริสุทธิ์

G#m  

  ฉันเชื่อในชุมชนร่วมพระกาย

E  

  คริสจักรคือน้ำพระทัย

B  

  ฉันเชื่อใน การฟื้นคืนชีวี

E   

  เมื่อพระองค์กลับมาอีกครา

G#m                           E     F#  B  

  ฉันเชื่อวางใจ ในพระนามพระเยซู

-3
bottom of page