NO.

325

พระเจ้าจัดเตรียมหนทาง

KEY

            E                   B

***พระเจ้าจัดเตรียมหนทาง

         A                E

ในระหว่างคืนวันที่มืดมน

       A            E

บนทางที่เราไม่อาจเข้าใจ

F#m                   B

แต่ทรงเตรียมทางไว้ให้เรา

    E              B 

แล้วจะคอยชี้ทาง

         A                  E

พาเราอยู่เคียงข้างพระองค์

         A                 E

ด้วยพลังความรัก สำหรับชีวี

F#m             B   F#m      B    E

เพื่อพวกเราวันนี้ โปรดจัดเตรียมหนทาง


       C          D           G

*พระองค์นำเราบนถนน ในถิ่นสุดกันดาร

       C            D             E

และเราจะเจอธารน้ำในทะเลทราย

       A           B

สรรพสิ่งจะล่วงไป

        G#m             C#m

แต่คงไว้พระคำพระองค์

        A                 B               C#

และโปรดทรงทำสิ่งใหม่ เพื่อเราวันนี้

-3