top of page

NO.

325

พระเจ้าจัดเตรียมหนทาง

KEY

          E                     B  

***พระเจ้าจัดเตรียมหนทาง

         A                    E  

ในระหว่างคืนวันที่มืดมน

      A              E  

บนทางที่เราไม่อาจเข้าใจ

F#m                     B  

แต่ทรงเตรียมทางไว้ให้เรา

 E                B   

แล้วจะคอยชี้ทาง

         A                    E  

พาเราอยู่เคียงข้างพระองค์

         A                     E  

ด้วยพลังความรัก สำหรับชีวี

F#m               B    F#m       B        E  

เพื่อพวกเราวันนี้ โปรดจัดเตรียมหนทาง


       C              D              G  

*พระองค์นำเราบนถนน ในถิ่นสุดกันดาร

       C                 D               E  

และเราจะเจอธารน้ำในทะเลทราย

       A            B  

สรรพสิ่งจะล่วงไป

          G#m             C#m  

แต่คงไว้พระคำพระองค์

        A                  B                 C#

และโปรดทรงทำสิ่งใหม่ เพื่อเราวันนี้

-3
bottom of page