top of page

NO.

587

วันยินดี (อิสเตอร์)

KEY

Intro: A  / D  / F#m  / D  

A  

1. วันสำคัญที่โลกจารึกไว้

D  

ความตายต้องพ่ายแพ้

F#m                                              D  

พระเยซู ฟื้นขึ้นแล้ว ทรงชนะความตาย

A  

2. ไม้กางเขนอุโมงค์ว่างลง

D  

ทรงประทานชีวิตนิรันดร์

F#m                                            D  

สรรเสริญพระเยซู พระองค์เป็นขึ้นแล้ว

            E  

เป็นขึ้นแล้ว


  A          D                F#m  

**โอ้..วันยินดี วันเปรมปรีด์

       E  

พระองค์ชำระบาปข้า

A           D              F#m  

โอ้..วันยินดี วันเปรมปรีด์

                E                 A  / D  / F#m  

ทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้า

              E                  A  

ข้าเปลี่ยนไป ตราบชั่วนิรันดร์


A  

2. เมื่อข้ายืนอยู่ตรงที่นั่น

D  

ข้าได้เห็นพระพักตร์พระองค์

F#m                                      D  

พระเยซู ทรงเป็นพระผู้ช่วยของข้า

A                       D  

ข้ามีสันติสุขยินดี ทรงรักษาใจที่ชอกช้ำ

F#m                                             D  

แสนยินดี พระเยซู พระองค์เป็นขึ้นแล้ว

           E  

เป็นขึ้นแล้ว...

     F#m                   C#m                     D  

*** โอ้..วันแห่งความมีชัย ทางแห่งพระสิริ

      A  

พระองค์ไถ่ข้าแล้ว

   F#m                   C#m                     D  

โห่ร้อง วันแห่งความยินดี องค์พระเยซู

            A           E  

เป็นขึ้นแล้ว

-3
bottom of page