top of page

NO.

579

ศีโยน

KEY

G#m                      G#m         F#

1. ข้าขึ้นไปบนภูเขาศิโยน

G#m                   G#m         F#

ได้พบผู้เป็นพระเจ้า

G#m                G#m      F#

ข้าดื่มน้ำแห่งชีวิต

G#m                     G#m      F#

ได้ใกล้ชิดองค์พระเจ้า


B                                F#

**พระเจ้าดำรงอยู่เหนือข้า

                          C#m  

ราศีพระองค์ทรงฉายภายในข้า

E  

ฉายภายในข้า

B                                   F#

ความสว่างส่องแสงประกาย

                     C#m  

พระสิริพระเจ้าล้อมรอบตัวข้า

E                            G#m  

ล้อมรอบตัวข้า...พระองค์


G#m                         G#m          F#

2. ข้านำพรของพระผู้ไถ่ไป

G#m                  G#m          F#

ถึงบรรดาประชาชาติ

G#m                      G#m          F#

ให้พระนามอยู่เป็นนิตย์

G#m                G#m          F#

ในวันนี้และสืบไป

-3
bottom of page