top of page

NO.

466

สู่อ้อมแขน

KEY

A                          E              D           E  

ยามเหนื่อยล้าเพียงใด ทุกข์ลำบาก พลั้งไป

A                E         D       E         A  

มีองค์พระเยซูรับเราสู่อ้อมแขนพระองค์

    D                   A  

**พระองค์เป็นที่ลี้ภัย

              G                  A  

เมื่อเราเหนื่อยได้พักดวงใจ

          D                  A          E         A  

ปลอดภัยในความรักยิ่งใหญ่ ทุกวันเวลา

-3
bottom of page