top of page

NO.

047

โปรดทรงอวยพรประเทศไทย

KEY

    E            B             A  

1. นี่เป็นคำอธิษฐานของเราทุกคน

E           B                A  

นี่เป็นคำอ้อนวอนจากหัวใจ

          B                    A  

ให้พระวิญญาณเทเข้ามา

      B              A  

เปิดตาใจเราทุกคน

          B                 A            E  

ให้อัศจรรย์ของพระองค์เกิดในพวกเรา


                     A              E  

*โปรดทรงอวยพรประเทศไทย

         F#m    B        E   

ให้คนไทยได้มีความหวัง

                    A            E  

โปรดเปิดดวงตาและหัวใจ

         F#m                  B  

ให้คนไทยเห็นความสว่าง

                     A            E  

โปรดทรงอวยพรประเทศไทย

       F#m      B        C#m  

ให้ไปถึงตามน้ำพระทัย

           A                B            E  

ให้พระพรหลั่งไหลไปถึงคนไทยทุกคน

-3
bottom of page