top of page

NO.

315

กางเขนคือชีวิต

KEY

     F           Bb           F           Bb

1. ชีวิตข้า จะขอ มีเพียงพระองค์

F                    Bb     F           C  

ทรงประทาน ให้ข้า มีชีวิตใหม่

Dm  

พระโลหิตชำระภายใน

        Bb       Am  

ความรักฟื้นฟูหัวใจ

Gm                                   C  

สำหรับข้า พระองค์ทรง เป็นทุกสิ่ง


    F                        Bb         F         Bb

2. พระองค์เป็นความหวัง ที่ข้าพึ่งพิง

   F                      Bb             F        C  

เพราะพระองค์ทรงช่วยเยียวยาทุกสิ่ง

Dm  

จิตวิญญาณข้าขอจำนน

      Bb              Am  

ต่อพระองค์เพียงผู้เดียว

Gm                            C         C7  

พระเยซู ทรงเป็น ทุกสิ่งของข้า


                     F                  C  

**กางเขนคือชีวิต ทุกลมหายใจ

                Dm            C  

ข้าเห็นชัยชนะของพระองค์

                   Bb                 Am  

ผู้ทรงครอบครองทุกสิ่ง พระองค์

                           Gm  

ทรงกอปรกิจด้วยฤทธิ์

             C             F  

แสนอัศจรรย์ ชั่วชีวิตข้า

-2
bottom of page