top of page

NO.

004

ขอการฟื้นฟู

KEY

Intro: G   D  / Em   D  

G              D       Em         G  

1. โปรดฟังเสียงเรา    เราทูลขอ

G         D               Am                D  

เรากระหายพระองค์   โปรดทรงสัมผัส


G           D              Em               D  

โปรดอยู่ท่ามกลางเรา  เราต้องการพระองค์

C                  C  

ขอพระองค์มา  เทการฟื้นฟู


                      G       D  

***เราต้องการเคลื่อนไป

      Em           D  

บนคลื่นแห่งพระสิริ

G   D     Em        D  

มีชีวิตสถิตในพระคุณ

G      D    Em        D  

ฟื้นใจเรา  องค์ทรงฤทธา

C                    D  

ให้โชติช่วงดังเปลวไฟ

                 G     D     Em           D  

เราอยากให้พระองค์เยี่ยมเยียนพวกเรา

   G    C       G         D  

นมัสการต่อหน้าพระองค์

        G   D     Em    D       C  

พระเย....ซู   ขอการฟื้นฟู

    D        (G    D    Em    D  )

เทมา ณ ที่นี่

-2
bottom of page