top of page

NO.

266

ขอเทลงมา

KEY

D                 A                        Bm  

1. โอ้..ข้าต้องการ ความรักพระองค์

D              A                G  

ความรักมั่นคง ที่ทรงไถ่ข้า

D              A           Bm  

ขอทรงเติมเต็มในหัวใจ ที่อ่อนล้า

G                         A  

เมื่อข้าเข้ามา นมัสการ


D             A                         Bm  

2. ผู้เดียวที่ข้า อยากร้องสรรเสริญ

D               A               G  

คือพระองค์ผู้ประทานชีวา

D           A  

ข้าเข้ามาขอพระองค์

     Bm  

ทรงพื้น ดวงวิญญาณ

G                             A  

ที่ข้าต้องการคือเพียงพระองค์


                D                Bm  

** ขอเทลงมา น้ำแห่งชีวิต

                G                              A  

ขอทรงสัมผัส ท่ามกลางชีวิตที่มืดมน

             D                                F#m  

ขอเทลงมา พระคุณความรักพระองค์

                G                              A  

ขอทรงเมตตา ให้ข้าได้อยู่ในพระคุณ

            D  

ขอเทลงมา

A            G           A  

(ขอเทลงมา[สูง])


D                  A                          Bm  

3. ข้ายอมทุกสิ่งต่อพระพักตร์พระองค์

D                A                         G  

และขอโปรดทรง ครอบครองจิตใจ

D        A                    Bm  

กี่ครั้งที่ข้าอ่อนแอ พระองค์ทรงอภัย

G                      A  

ทรงฟังทุกคำที่ข้าร้องทูล


        D    A    G      Bm   A    G  

***ข้าขอ การเจิม ข้าขอ   กำ  ลัง (x4)

-2
bottom of page