top of page

NO.

018

จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด

KEY

    F                     F  

1. จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด

               F         F  

เปล่งเสียงโห่ร้องถวาย

    F                Dm  

จงเข้าไปในพระวิหาร

         Gm           C  

และนมัสการพระองค์

F                       F  

พระ...องค์ทรงสร้างทุกสิ่ง

          Am          Dm  

ขึ้นด้วยฝี พระ หัตถ์

      Gm  

พระนามพระองค์ยิ่งใหญ่

                   C  

สมควรสรรเสริญ


             Bb         F  

***ให้ทุกสิ่งที่อยู่ใต้ฟ้า

             Bb                    F  

ร้องสรรเสริญพระนามพระองค์

            Bb                        Gm        C  

ยกย่องความยิ่งใหญ่  ของพระองค์ร่วมกัน

              Bb            F  

ร้องเพลงและเต้นรำถวาย

         Bb                      F  

สรรเสริญพระนามเกรียงไกร

         Bb             C                     F  

ทุก ๆ สิ่งที่หายใจ จงสรรเสริญพระเจ้า

-2
bottom of page