top of page

NO.

301

ชีวิตเราพระเจ้าทรงสร้าง

KEY

          Cm  

1.ชีวิตเราพระเจ้าทรงสร้าง

            Cm  

เป็นหนทางให้ไปสู่สวรรค์

             Cm  

ความการุณ พระคุณ พระธรรม

                 F                           Cm  

สมควรเราท่านสรร(ระ)เสริญโมทนา

         Fm       D#

พระบิดา พระบุตรา

             G              Cm  

พระวิญญาณอันเลิศล้ำ

           Fm  

พรพระองค์ที่ทรงประทาน

                G                    Cm  

ให้เป็นประจำชื่นฉ่ำในฤทธิ์เดชา


           Cm                         Cm  

*ในพระนามพระเยซู ทรงเอ็นดูชาวประชา

         D#               Cm  

ความบาปที่เราเคยทำ

            Fm               Cm  

เป็นประจำพระองค์ทรงไถ่

Cm                     Fm        D#

แม้ซิมีมลทิน ไผดูหมิ่นก็ช่าง ไผ่

                  Fm            Cm  

พระองค์ทรงชัยอภัยพวกเรา

              Fm           Cm  

ความซึมเศร้าพวกเราหายไป


           Cm  

2.จะมีใครที่ไหนกันเล่า

           Cm  

นำพวกเราช่วยประชารอดพ้น

            Cm  

ทำความดีไม่มีสักคน

             F                               Cm  

ที่จะช่วยตนให้หลุดพ้นจากความตาย

       Fm          D#                 G       Cm  

ไม่มีวันจะหลุดหายจากความตายไปได้เลย

        Fm  

พระเยซูเป็นผู้ชดเชย

                G                           Cm  

น้ำคำพร่ำเอ่ยไม่เคยเลยลืมพวกเรา

-2
bottom of page