top of page

NO.

572

ทางเที่ยงแท้

KEY

    C                Em     F                    C  

1. จากวันคืนที่ผ่านไปเฝ้ารอคอยและใฝ่หา

Dm                      Em        

ในความจริง ความนึกคิดนั้น

F                       G  

มีเพียงความว่างเปล่า


    C               Em       F            C  

2. อยากมีใจที่เบิกบานมีกำลังที่กล้าเผชิญ

Dm            Em  

มีคนนำให้พร้อมจะเดิน

F            G         C  

พบความจริงเที่ยงแท้


  F                                    Em  

*พระเยซู ผู้เดียวจะทรงช่วยเรา

F                                      Em  

พระเยซู พระองค์จะทรงเป็นผู้นำทาง

             F                              Em  

ให้ความรัก กำลัง ที่เราคอยอยู่แสนนาน

Dm           G                   C  

และวันนี้ พบทางเดินเที่ยงแท้


    F            G     Em         Am  

***โดยพระเยซูทุกสิ่งจะฝากไว้

G    Dm   G            C     Dm   G  

ให้...นำ   พาสู่ชีวิตใหม่

F           G              Em       Am   G  

สิ่งที่ผ่านไป พระองค์ยกโทษให้

Dm   G               C  

พบชีวิตทางใหม่ที่ดี

-2
bottom of page