top of page

NO.

278

ที่กางเขนฉันคุกเข่าลง

KEY

D        G         A   Bm  

1. พระองค์ ทรงรู้ จัก

D     G    A  

  ทุกสิ่งที่ฉันเป็น

D     G          A     Bm  

  แม้ฉันพลั้งพลาดไป

G                A  

ฉันรู้…. ทรงรักฉัน


D        G         A   Bm  

2. พระองค์โอบฉันไว้

D       G     A  

  ด้วยพระสิริ

D    G    A    Bm  

  ในทุก  ฤดู  กาล

G            A  

ฉันรู้…ทรงรัก

G               A  

พระองค์ทรงรักฉัน


D                             Bm  

***ที่กางเขนฉันคุกเข่าลง

                                    G  

เพราะพระองค์ทรงตายเพื่อฉัน

                         A  

หารักใดยิ่งใหญ่กว่านี้

D                             Bm  

  พระเยซูทรงฟื้น พระชนม์

                         G  

พระสิริมอบแด่พระองค์

                      A  

รักมั่น คงชั่วนิจนิรันดร์


D         G        A    Bm  

3. พระองค์ทรงนำ ฉัน

D     G           A  

  ทรงคุ้มครองภัย

D        G        A    Bm  

  ประคองด้วยพระหัตถ์

G               A  

ฉันรู้…. ทรงรักฉัน


                    G    A              Bm  

**ทรงยกบาปฉัน จัดเตรียมหนทาง

         G          Bm      A  

พระเยซู.. ทรงตายเพื่อฉัน


D         G       A   Bm  

4.  เมื่อโลกสลายไป

D     G         A  

  ต่อหน้าของฉัน

D     G           A     Bm  

  ทรงยืนเคียงข้าง ฉัน

G               A  

ฉันรู้…. ทรงรักฉัน

G                     A  

พระองค์… ทรงรักฉัน

-2
bottom of page