top of page

NO.

037

ที่ประทับ

KEY

     D#                       G#

1.ฐานพระบัลลังก์ มีความชอบธรรม

D#                   Bb

ที่ทรงประทับ มีความงดงาม

D#                        G#

พระเจ้าทรงรัก ประตูศิโยน

D#            Bb

ที่ข้าจะไปถวายสรรเสริญ


           Gm            Cm  

*ณ ที่แท่นบูชา ข้าอาศัยอยู่

            G#

เพื่อจะสรรเสริญ

                    Bb

นมัสการพระเจ้าของข้า


          D#      Bb      Gm       G#

**โอข้ารัก ที่ประทับ ของพระองค์

D#        Bb      Cm         Bb

ใจและกายร้องเพลงสรรเสริญ

D#         Fm     Gm      G#

โอ.. ข้า.. สุขใจ  ที่ได้อาศัย

   Fm    Bb       D#

ในที่ประทับพระองค์

-2
bottom of page