top of page

NO.

534

พระบิดาที่รัก

KEY

                 C  

1. พระบิดาที่รัก นับตั้งแต่วันนั้น

       Am             G            F  

วันที่ลูกเจอ วันที่ลูกเกิด ขึ้นมาใหม่

             C  

ลูกก็ได้ความรัก ที่ไม่สมควรได้รับ

           Am                    G           F  

มันช่างยิ่งใหญ่ เกินถ้อยคำใด อธิบายได้


Em    Dm                  G  

**โอ.......   จากวันนั้นมา

          Em              Am  

ก็ได้พบว่าชีวิตลูกเปลี่ยนไป

           Dm                       G  

แม้เจอเรื่องราวปวดร้าวเสียใจ

F    Em              Am  

ลูกก็ยังมีหวังและทนไหว

                  Dm         G  

เพราะมีพระองค์ใกล้ๆ

F      Em               Am  

โลกที่เคยมืดมนจนถอดใจ

                D  

ก็เกิดแสงสว่างภายใน

                  E           Am      G  

ทำให้ลูกเห็นทางข้างหน้า

                 Dm                 C  

จึงอยากจะขอขอบคุณพระบิดา

F                 G       C  

ที่ทรงตามหาลูกจนเจอ


                  C                   C  

2. พระบิดาที่รัก แม้กระทั่งวันนี้

          Am           G               F  

ยิ่งนึกทุกที ยิ่งคิดทุกที ยิ่งซาบซึ้งใจ

                  C  

จากที่ไม่เชื่อในรัก ไม่คิดแม้แต่ยอมรับ

           Am                 G  

แต่พระองค์กลับ รอจนลูกปรับ

       F  

ด้วยรักที่มีให้

-2
bottom of page