top of page

NO.

207

พระเยซู พระผู้ช่วย

KEY

G              D  

1. พระเยซู     พระผู้ช่วย

Em    D                 C  

ไม่มีผู้ใดเปรียบพระองค์

            G   C                 G  

ในทุกๆ วัน ฉันอยากสรรเสริญ

         Em                F        D  

ความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์เจ้า


G                   D  

2. พระทรงเป็น  ที่กำบัง

Em                D         C  

ป้อมปราการและกำลังใจ

              G    C       G  

เชิญทุกชีวิตและทุกๆสิ่ง

Em           F           D  

พากันสรรเสริญพระเจ้า


G                   Em         C               D  

*สรรเสริญพระเจ้า ทั่วโลการ่วมร้องเพลง

  G               Em        C          D  

พลังและฤทธิ์เดช สรรเสริญกษัตรา

Em                           C  

ภูเขากราบลง และทะเลคึกคะนอง

            D    C    D  

ส่งเสียงร้องสรรเสริญ

G              Em      C          D  

ฉันร้องชื่นชม ยินดีในฝีพระหัตถ์

      G           Em         C             D  

และฉันจะรักพระองค์ ตลอดชีพวางวาย

Em                    C  

ไม่มีสิ่งใดจะเปรียบปาน

            D         G  

สัญญากับพระองค์

-2
bottom of page