top of page

NO.

409

สรรเสริญพระผู้ไถ่

KEY

Intro: Dm  / Dm  / Dm  / Dm  

Dm  / F   /Gm   A  / Dm   /Dm  / A  

       Dm                                        F  

**ฮาเล ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา

    Gm                          A           Dm  

ฮาเล ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา


          Dm  

1. พวกเรามาร้องกันเถิด

                                             F  

ร่วมร้องสรรเสริญแด่พระผู้เป็นเจ้า

      Gm  

พระองค์เป็นผู้สร้างเรา

พระประทานชีวิตให้เรา 

               A                      Dm  

เราจึงคุกเข่าสรรเสริญพระองค์


         Dm  

2. จากใจที่แสนยินดีสุดแสนยินดี

                         F  

เพราะได้พบพระเจ้า

  Gm  

ชีวิตหมดซึ่งซึมเซาไม่มีใครจะสุขเท่าเรา

                       A             Dm  

เพราะองค์พระเจ้าเราจึงยินดี


       Dm                                        F  

**ฮาเล ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา

    Gm                          A           Dm  

ฮาเล ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา


           Dm  

3. หากใครได้พลาดพลั้งทำ

                                                 F  

เคยหลงเคยทำบาปและกรรมมาก่อน

    Gm  

ขอจงรีบมาอ้อนวอน

เพราะพระองค์ไม่เคยตัดรอน

                 A                 Dm  

จงรีบอ้อนวอน ขอพรพระองค์


           Dm  

4. ด้วยรักจึงให้หนทาง

                                          F  

ทรงมอบหนทางแก่ผู้คนทั่วหน้า

        Gm  

พระองค์ประทานบุตราพระเยซูเสด็จลงมา

                  A                 Dm  

ทรงมอบกายาช่วยเราทุกคน


       Dm                                        F  

**ฮาเล ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา

    Gm                          A           Dm  

ฮาเล ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา


          Dm  

5. เมื่อมองที่ไม้กางเขน

                                        F  

จึงได้พบเห็นความรักที่ยิ่งใหญ่

         Gm  

พระเยซูได้ทรงยอมตาย

พระองค์ยอมพลีพระกาย

               A                   Dm  

พระโลหิตไถ่พวกเราทุกคน


           Dm  

6. วันที่สามทรงฟื้นจากตาย

                                       F  

ทรงพร้อมอภัยแก่ทุกคนที่เชื่อ

             Gm  

ผิดบาปกรรมจะไม่มีเหลือ

กรรมทำมาจะไม่มีเหลือ

                        A                 Dm  

เพราะเพียงเราเชื่อถือในพระองค์


       Dm                                        F  

**ฮาเล ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา

    Gm                          A           Dm  

ฮาเล ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา


           Dm  

7. หากใครมาเชื่อพระองค์

                                   F  

มาพบพระองค์ชีวิตจะมีสุข

     Gm  

แม้ทางข้างหน้ามีทุกข์

แม้หนทางจะพบความทุกข์

          A                          Dm  

ชีวิตมีสุขเพราะพระองค์ดูแล


         Dm  

8. โลกนี้เราอยู่ไม่นาน

                               F  

ชีวิตสักวันก็ต้องมีวันสุด

       Gm  

พระองค์ทรงรักมนุษย์

                                                 A  

เชื่อพระองค์ผู้ไถ่มนุษย์เมื่อวันสิ้นสุด

                  Dm  

เข้าสวรรค์นิรันดร์เอย

-2
bottom of page