top of page

NO.

088

สิ่งเดียว

KEY

Intro: G  / Em  / C  / Am   D  /

    G                              Bm  

1. ข้าขอสิ่งหนึ่ง จากพระเจ้า

    Em                           Bm  

ให้ข้าได้พัก อาศัยในพระนิเวศน์

    C                            Bm      Em  

ตลอดวันและคืน แห่งชีวิต ของ ข้า

      Am                             D  

เพ่งดูความงาม แห่งพระสิริพระองค์


     G                            Bm  

2. ขอซ่อนข้าไว้ ในความรัก

       Em                       Bm  

โปรดตั้งชีวิต ข้าสูงบนศิลา

          C  

ความสัตย์ซื่อพระองค์

              Bm    Em  

เป็นความหวังของข้า

    Am        D           G         D  

ข้าลี้ภัยในที่ประทับ พระองค์


             G  

***ให้ข้าอิ่มในความสมบูรณ์

       Bm  

แห่งพระนิเวศน์พระองค์

         Am  

ให้ข้าอยู่หน้าพระพักตร์

    C      D  

ในรัก ที่มั่นคง

      G  

ขอโปรดฟังเสียงร้องทูล

      Bm         Em  

เมื่อข้าเสาะแสวงหา

     C                  Bm  

ข้าเฝ้ารอคอยพระองค์พระเจ้า

   Am            D                G  

สิ่งนี้ที่ข้าต้องการเพียงสิ่งเดียว

Midtro: G  / Em  / C  / Am   D  /

C  

**และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ

Bm  

และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ

Am                         

พระองค์คือผู้เดียวที่ข้า

       Em      Bm  

เสาะหาและเฝ้าคอย

C  

และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ

Bm  

และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ

Am  

พระองค์คือผู้เดียวที่ข้า

        C       D         G  

เสาะหาและเฝ้าคอย

-2
bottom of page