top of page

NO.

516

อาเมน

KEY

Intro: Cm  / Fm  / Bb/ G  / Cm  

         Cm  

***อาเมน อาเมน อาเมน อาเมน

    Fm  

อาเมน อาเมน อาเมน อาเมน

     Cm  

อาเมน อาเมน อาเมน อาเมน

    Bb                   Cm  

ชูมือแล้วร้องว่า อาเมน


           Cm  

1. พระเจ้าทรงเป็นความรัก

       D#

พระเจ้าเป็นความหวังใจ

       Fm  

พระองค์ให้ชีวิตใหม่

                Bb                    D#

พระองค์ใส่ใจในพวกเราทุกคน


            Cm  

2. พระเจ้าทรงให้ความรัก

       D#

พระเจ้าให้ความหวังใจ

           Fm  

รักพระองค์เป็นสิ่งใหม่ทุกเช้า

             Bb                        D#

พระเจ้ารักเรา ไม่เคยเปลี่ยนไป


          Cm  

*ชูมือซ้ายพูดว่า เอนมา

        Cm  

ชูมือขวาพูดว่า เอเดน

       Cm                       Cm  

เอนมา เอเดน อาเมน อาเมนเรื่อยไป

Cm                           Cm  

อาเมนทุกสิ่งที่ขอ คำตอบจะเป็นแบบไหน

Cm                                      Bb

พระเจ้าจะตอบยังไง ไม่ว่าเมื่อไหร่...

          Cm  

อ๊ะ อาเมน อ๊ะ อาเมน

อ๊ะ อาเมน อ๊ะ อ๊ะ อาเมน


         Cm                      D#

3. ถึงแม้จะดูหมดหวัง ก็ขอให้ยังเชื่อใจ

      Fm  

เชื่อในพระเจ้ายิ่งใหญ่

                   Bb                  D#

อย่าเพิ่งถอดใจ ให้อดทนเฝ้ารอ


         Cm  

4. อาเมนทุกสิ่งที่ขอ

      D#

รอคอยด้วยความหวังใจ

           Fm  

แม้คำตอบจะเป็นยังไง

                  Bb               D#

พระเจ้าห่วงใยไม่เคยทอดทิ้ง

-2
bottom of page