top of page

NO.

401

เป็นส่วนหนึ่ง

KEY

                  F                    Gm  

1. โปรดเข้ามา เติมใจข้าให้เต็มล้น

        Em     A           Dm  

ด้วยความรักความอบอุ่น

     G      C  

ที่โลกนี้ไม่มีให้ข้า

               F                           Gm  

โปรดเปิดตาให้วิญญาณข้าได้มองเห็น

   Em       A     Dm  

ว่าน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่

      Bb        C  

เพื่อโลกนี้นั้นคืออะไร


           F                            C  

**ขอให้ข้าได้เป็นส่วนหนึ่งในน้ำพระทัย

        Dm            C  

ให้ใจข้าเป็นหนึ่งเดียว

           Bb

กับพระทัยของพระองค์

      Gm              C  

ในความอ่อนแอของข้า

       Am                    Dm  

จะมีพระกำลังของพระองค์

       Gm                 Bb

ประกาศให้เห็นถึงพระคุณ

       C  

อันแสนล้ำเลิศ

       F                       C  

ให้ชีวิตข้าตั้งอยู่ไม่หวั่นไหว สองใจ

       Dm                   C  

มีวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกัน

      Bb

กับองค์พระวิญญาณ

       Gm            C  

เพื่อว่าความจริงทั้งปวง

       Am            Dm  

จะมีบริบูรณ์ภายในข้า

Gm                     C          F  

ถวายเกียรติและพระสิริแด่พระองค์


Midtro: F   Bbm  

                  F                     Gm  

2. โปรดให้ข้ามีใจเล็กลงกว่าเดิม

       Em      A           Dm  

ด้วยความ   น้อมยอมเชื่อฟัง

     G                  C  

จนลมหายใจสุดท้ายที่มี

               F                              Gm  

โปรดทรงสอนเปลี่ยนดวงใจให้มีความรัก

      Em       A        Dm  

และให้พระองค์อยู่เหนือกว่า

         Bb                  C  

ความคิด หัวใจ และความต้องการ

-2
bottom of page