top of page

NO.

380

เมื่อคืนวันนั้น

KEY

     Bb                     D#                Bb

1. เมื่อคืนวันนั้น เป็นคืนสำคัญทั่วโลกา

               Gm       F7              Bb F7  

คือเป็นเวลาที่พระคริสต์ได้ประสูติ

 Bb                        D#                     Bb

นานมานักหนาทั่วหล้าต้องทุกข์ยุคจาบัลย์

               Dm           A7         Dm  

วิโยศโศกศัลย์ ทุกคืนวันไม่เว้นวาย

      F7                  Bb

พระคริสต์จึงได้ เสด็จเข้ามาในโลกนี้

      F7                          Bb

เพื่อทรงเปลื้องหนี้ความบาปของปวงประชา


   Gm      Dm    Cm                      Gm  

**ข้า ขอบูชา วันทา กราบไหว้พระเยซู

         Bb F7   Bb  D#   Bb   F7        Bb

เพราะว่า ในวัน นั้น  ทรงธรรมเสด็จลงมา

      F7        Bb       D# Bb F7    Bb

เพื่อเปิด หนทาง สวรรค์ ให้แก่ประชา

-2
bottom of page